zezwolenia wędkarskie

zezwolenia wędkarskie

Wykaz wód

ŁOWISKO WISŁA

OBWÓD RYBACKI RZEKI WISŁA NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym:
1) od strony górnego biegu rzeki Wisła, w jej 684 km - linią prostą łączącą punkt na lewym
brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’16,5” szerokości geograficznej północnej i
19o01’18,4” długości geograficznej wschodniej, z punktem na prawym brzegu rzeki Wisła o
współrzędnych 52o41’24,7” szerokości geograficznej północnej i 19o01’32,2” długości
geograficznej wschodniej a);

2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła – linią prostą łączącą brzegi rzeki Wisła, będącą
przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu w km 718,2 do rzeki Wisła;
- wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła
cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki wisła,
stanowiących wody płynące, z wyłączeniem wód rzeki Mień i wód jej dopływów.

Obwód rybacki jeziora Młyńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 5.

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Młyńskie, Węgornia i wody odcinka rzeki Motława (Szpęgawa) łączącego te jeziora do zastawki poniżej wypływu z jeziora Młyńskie oraz wody dopływów do tych wód.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KRZEWENCKIE W ZLEWNI RZEKI RAKUTÓWKA - NR 8

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Krzewenckie,
b) odpływu z jeziora Krzewenckie do jego ujścia do jeziora Lubiechowskie.
Obwód znajduje się w gminie Kowal.


ŁOWISKO KORONOWO

Obwód rybacki jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski), z wodami jego
dopływów, od mostu drogowego Piła Młyn na trasie Łyskowo-Wandowo do zapory ziemnej
w miejscowości Pieczyska, wody jeziora Białe i wody łączącego je kanału Kanał Lateralny do
zamku elektrowni wodnej w miejscowości Samociążek oraz wody dolnego odcinka rzeki
Brda od upustu dennego zapory w Pieczyskach do jazu na starym korycie Brdy w mieście
Koronowo.

Z wyłączeniem wód:
- rzeki Kamionka,
- rzeki Bysławska powyżej mostu drogowego w miejscowości Minikowo,
- rzeki Sępolna,
- rzeki Krówka,
- rzeki Sucha powyżej stopnia wodnego w miejscowości Cierplewo,
- rzeki Kręgiel powyżej stopnia wodnego w miejscowości Nowy Jasiniec,
- cieku Struga Graniczna.

Obwód rybacki jeziora Słupowskie na rzece Krówka nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody;
- jezior: Dźwierznowskie, Słupowskie, Wierzchucińskie Duże, Wierzchucińskie Małe,
Studzienne, wody odcinka rzeki Krówka łączącego te jeziora od źródeł do jeziora Krosna i wody dopływów do tych wód,
- jezior: Morzycha I, Morzycha II i wody cieku łączącego te jeziora do jego ujścia do
jeziora Słupowskie i wody dopływów do tych wód.
Położenie: powiat: bydgoski / gmina: Sicienko
Jezioro Morzycha Północna oraz jezioro Morzycha Południowa - zakaz połowów amatorskich

ŁOWISKO RESKO PRZYMORSKIE

Obwód rybacki Jeziora Resko Przymorskie ( Resko ) – Nr 1

Obejmuje wody jeziora Resko Przymorskie ( Resko ) wraz z wodami cieków uchodzących do tego jeziora nie stanowiących oddzielnych obwodów.