Zamówienia

07-01-2014

Gospodarstwo Rybackie KORONOWO
Kaczmarek Jacek
ul. Orląt Lwowskich 6
87-100 Toruń


W związku z prowadzonymi zarybieniami Gospodarstwo Rybackie KORONOWO zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę następującego materiału zarybieniowego:

1. Szczupak narybek letni - 200.000 szt.
2. Sandacz narybek letni – 400 000 szt.
3. Sum wylęg żerujący – 900 000 szt.
4. Sum narybek letni – 100 000 szt.
5. Boleń narybek letni - 100 000 szt.
6. Jesiotr ostronosy zakres długości (cm)
    - 4-7 - 15 000 szt.
    - 7,5 – 12 – 10 000 szt.
    - 12,1 – 17 - 5 000 szt.
    - ponad 17 - 3 500 szt

Proszę podać cenę, warunki transportu, przewidywany termin odbioru

Sandacz - proszę podać wagę jednostkową lub ilość sztuk na 1 kg.