zezwolenia wędkarskie

Opłaty

Wykaz opłat amatorskiego odłowu ryb na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie Salar sp. z o.o. w 2018r.

NIE OBOWIĄZUJE OPŁATA CZŁONKOWSKA WNOSZONA U INNYCH UŻYTKOWNIKÓW RYBACKICH.

ŁOWISKO KORONOWO: jezioro Koronowskie, Słupowskie, Dźwierznowskie Wierzchucińskie Duże i Małe, Studzienne, Glinki, Morzycha Duża i Mała

OPŁATY CAŁOROCZNE
Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi, ---------- 210 zł.
Połów ryb z pokrywy lodowej i brzegu - 155 zł.
Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób powyżej 65 roku ( kalendarzowego )życia – 170 zł.
Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat ( kalendarzowych ) – 50 zł.


UWAGA
– jezioro Skrzynka – zakaz amatorskich połowów.
- jezioro Czarne – zakaz amatorskich połowów.
- jezioro Morzycha Północna – zakaz amatorskich połowów ze środków pływających.

ŁOWISKO WISŁA : obwód rybacki rzeki Wisła nr 1, Jezioro Krzewenckie, obwód rybacki Jeziora Krzewenckie w zlewni rzeki Rakutówka nr 8 oraz jezioro Młyńskie na rzece Motława ( Szpęgawa ) nr 5

OPŁATY CAŁOROCZNE – Łowisko Wisła
Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi, ---------- 155 zł.

OPŁATY OKRESOWE
1 doba ------- --------25 zł - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień .
1 doba ( kupno na łowisku ) – 80 zł.
2 doby ( kupno na łowisku ) – 100 zł.
3 dni ------------------- 40 zł - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień.
7 dni -------------------- 65 zł
14 dni ------------------- 100 zł

OPŁATY POZOSTAŁE
Trolling ---------------- 125 zł - stanowi dopłatę do opłat zezwalających na połów z łodzi


UWAGA!!!
Na łowisku obowiązuje dobrowolna rejestracja złowionych ryb. Ryby drapieżne – bezpośrednio po złowieniu, pozostałe ( w tym okoń ) – po zakończeniu połowów. Podać ilość w kilogramach.
Wędkarz powinien posiadać kartę wędkarską.
Współmałżonek powinien posiadać kartę wędkarską oraz własne zezwolenie.
Dzieci do lat 14 mogą wędkować pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.
Regulamin dostępny w miejscu zakupu zezwolenia oraz na stronie internetowej www.wedkowaniekoronowo.pl

OPŁATY CAŁOROCZNE
Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi, - 100 zł.

OPŁATY OKRESOWE

1 doba ------- --------25 zł - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień .
1 doba ( kupno na łowisku ) – 80 zł.
2 doby ( kupno na łowisku ) – 100 zł.
3 dni ------------------- 40 zł - obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień.
7 dni -------------------- 65 zł
14 dni ------------------- 100 zł